Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne – Parafia Wisznice